Detachering

Uitbreiden begraafplaats Thijmhof in Waddinxveen

Omdat de ondergrond bestaat uit een veenpakket, was een voorbelasting nodig met zand met een uiteindelijk zandpakket van drie meter hoog. Een uiterst nauwkeurig werk. Te veel zand in een keer betekende een risico van een mogelijke verschuiving van de naastgelegen bestaande begraafplaats. Via monitoring hield Civil Tech Krimpen het zettingsproces nauwlettend in de gaten. In samenspraak met de grondmechanisch adviseur werd het zandpakket laagsgewijs opgehoogd. Na het zettingsproces is met een drainagemachine een drainagestelsel aangelegd. Dit was nodig om een drooglegging te garanderen om de stoffelijke overschotten van overledenen boven het grondwaterpeil ter aarde te kunnen bestellen.


MEER INFORMATIE OVER DIT PROJECT?

Bel met 010-741 04 95 of vul het reactieformulier in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier


van 3